شرایط اخذ تابعیت

اتباع خارجی می ‌توانند در صورتی كه دارای شرایط ذیل باشند تقاضای تحصیل تابعیت ایران را بنمایند.

1- به سن 18 سال تمام رسیده باشند.

2- پنج سال اعم از متوالی یا متفاوت بصورت قانونی در ایران ساكن بوده باشند.

3- فراری از خدمت نظامی در كشور متبوع خود نباشد.

4- در هیچ مملكتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محكوم نشده باشد.

ضمناً كسانیكه به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی كرده باشند و همچنین اشخاصی كه دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی هستند، در صورتیكه دولت ورود آنها را به تابعیت ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت ممكن است با تصویب هیئت وزیران به تبعیت ایران قبول شوند

✍مراحل اخذ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران:

افرادی كه متقاضی تحصیل تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران باشند می توانند درخواست تابعیت خود را به اداره تابعیت وزارت امور خارجه در مركز و یا دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری های سراسر كشور تسلیم نمایند.

امتیازات و محدودیت‌ های اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایران را نموده‌اند:
اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیكن نمی ‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:

1- ریاست جمهوری و معاونین او
2-عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
3- وزارت و كفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
4- عضویت در مجلس شورای اسلامی
5- عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر
6- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا ماموریت سیاسی
7- قضاوت
8- عالی ‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
9- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی