کاهش سن در شناسنامه

اصل بر عدم تغییر سن است و نمی توان بدون دلیل موجه و قانونی سن را کاهش یا افزایش داد . متقاضی تغییر سن می تواند با دلایلی مثل شهادت شهود ، گواهی ولادت ، اشتباه مامور ثبت احوال ، زایمان در منزل و … درج نادرست سن خود را در شناسنامه ثابت و سپس با مجوز دادگاه اقدام به تغییر سن نماید.
البته باید گفت دادگاه معمولا متقاضی را بررسی دقیق به پزشکی قانونی می فرستد.