ایا ارتباط تلفنی و پیامکی بین دختر و پسر رابطه نامشروع محسوب می گردد؟

ارتباط تلفنی و پیامکی بین دختر و پسر ایا رابطه نامشروع میباشد؟شوهر خانوم شکایت نموده و صرفا در پرونده تعداد خیلی کم پیام که احوال پرسی هست و تعدادی تماس دریافتی.

2-آیا بین عمل منافی عفت و رابطه نامشروع تفاوت هست؟

✅عنصر قانونی هر دو جرم ماده 637ق.م.ا بخش تعزیرات می باشد.

✅ ارتباط نامشروع عملی بود ک تا قبل از سال 1304 نداشتیم و تا آن زمان صرفا از طریق عنوان عمل منافی عفت جرم انکاری ها صورت میگرفت ولی در سال مذکور تاسیس ارتباط نامشروع از حقوق فرانسه وارد نظرات دکترین نظام حقوقی شد و در سال های پس از انقلاب بصورت جدی در قوانین مطرح گردید و قانون سابق در ماده 101 صرفا به عمل منافی عفت اشاره شده بود که در قانون سال 75 رابطه نامشروع اضافه گردید.

✅نکته ای که وجود دارد ان است که نه در شرع و نه در قانون تعریف جامعی از جرم رابطه نامشروع وجود ندارد

اما مجموعا تعاریفی که از رابطه نامشروع شده است….
ارتباط و مراوده غیر ضروری و غیرکاری
رابطه خارج از علقه ی زوجیت زن و مرد که بر حسب عرف و احساسات جامعه قبیح و شرم آور
توافق دو نفر زن و مرد اجنبی بر نوعی روابط جنسی ناقص

✅بعد از رابطه نامشروع که فوقا اشاره گردید که برخلاف قانون سابق در سال 1375 به قانون و عمل منافی عفت که از سابق بود اضافه گردید*** یا *** بکار رفته و به عنوان دوم یعنی عمل منافی عفت غیر از زنا اشاره و مصادیقی ذکر کرده است که مختص عنوان مجرمانه دوم می باشد و آنچه مشخص است عمل منافی عقت حتما نیاز به تماس و برخورد فیزیکی دارد از جمله تقبیل.مضاجعه.ملامسه.معانقه و …

نکته دیگر اینکه نباید دایره عنوان رابطه نامشروع را به قدری توسعه بدیم که همه را زیر چتر مجرم قرار دهد!

✅رابطه نامشروع یک رفتار غیرشرعی هست اما هر امر غیرشرعی جرم انگاری نشده و نمیتواند زیر چتر رابطه نامشروع قرار گیرد.

یک زن و مرد اجنبی در مغازه ای هنگام خرید صحبت میکنند شاید جکی خاصی هم گفته و میخندند این از نظر شرع صحیح نیست اما جرم رابطه نامشروع هم نیست!
مثال هایی از جمله راه رفتن …صحبت کردن در پارک یا کافی شاپ یا قدم زدن یا صرف نوشتن نامه عاشقانه یا صرف ابراز علاقه ،مکاتبه ، مکالمه تلفنی نمیتواند در قالب رابطه نامشروع قرار گیرند.

✅پس اولین دایره در این مباحث رفتار غیر اخلاقی و غیرشرعی می باشد
دایره بعدی که محدود میکند رابطه نامشروع که جرم انگاری گردیده است
دایره بعدی که محدود و کوچک تر شده عمل منافی عفت غیره از زنا بوده و دایره آخر وقوع رابطه کامل جنسی یا زنا می باشد.

نکته دیگر اینکه در پرونده های اینچنینی با توجه به پرونده و موضوع سیاست جنایی متفاوت بوده و گاها سیاست بر پوشاندن و گاهی بر پیگیری شدید و کنکاش می باشد من جمله جایی که امر تجاوز و اکراه مطرح باشد.

✅در موضوع سوال یا به طور کلی در مورد رد و بدل پیام بین زن و مردی که علقه زوجیت وجود ندارد قطعا محتوا اهمیت دارد(صرف یک احوال پرسی دو همکار یا به طور کلی احواله پرسی بین زن و مرد اجنبی یا ارسال پیام احوال پرسی یا یک جوک به یک جنس مخالف رابطه نامشروع نیست) اما با توجه به قراینی چون دفعات و تعداد و ساعات مکالمات و همچنین اگر محتوا حاکی از رد و بدل پیام های غیر اخلاقی باشد عنوان مجرمانه رابطه نامشروع و نه عمل منافی عفت می باشد.

✅با تصویب قانون جدید آ.د.ک حق ورود و تحقیق نیست مگر 4استثنای ماد120ق.ا.د.ک
و در ورود و تحقیق هم صرفا در محدوده شکایت و گزارش و نه بیش از آن و حق کنکاش وجود ندارد.

✅جرم رابطه ی نامشروع موضوع مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا از جرایم غیر قابل گذشت محسوب، و مشمول مادّه ی ۲۷۷ ق.آ.د.ک می باشد